Hsb Brf. Heda, Nytorpsvägen 194, 585 73 Ljungsbro info@brfheda.se 0768-96 80 20

Återställande av vattenburen golvvärme -24

Efter utförd kontroll av föreningens värmesystem har fel hittats i din bostad. Dessa fel behöver återställas omgående, dock senast 30 september. Återställandet ska bekostas av dig i egenskap av bostadsrättsinnehavare.

Inre fond kan nyttjas av de som önskar det.

Föreningen är ansvarig för att värmesystemet fungerar och ansvarar också för underhåll och reparationer av värmesystemet. Om en bostadsrättshavare önskar göra förändringar på värmesystemet krävs styrelsens tillstånd. Detta framgår av 37 § i föreningens stadgar.

Föreningen har upptäckt följande fel i din lägenhet:

 • Radiatorn har kopplats bort
 • Vattenburen golvvärme har installerats

Föreningen kommer erbjuda att återställande utförs av Stångå rörservice. Återställandet kommer bekostas av dig i egenskap av bostadsrättshavare. Om du väljer att anlita Stångå rörservice kommer föreningen direkt att få ett intyg på att återställandet är utfört på ett fackmässigt och korrekt sätt.

Det är också möjligt att på egen hand anlita en annan certifierad firma för att utföra arbetet. I sådant fall krävs en efterbesiktning för att verifiera att systemet har tömts på vatten och plomberats på korrekt sätt.

Föreningen behöver snarast få besked från dig vilket av alternativen du önskar gå vidare med via det digitala formuläret nedan senast 14 juni. Samma datum gäller för blanketten om huvudnyckel.

Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar från styrelsen för brf HSB Heda, info@brfheda.se.


Digitalt formulär


  Föreningen kommer inte rikta något skadeståndskrav mot någon boende men är intresserade av att veta hur dessa installationer har uppkommit?

  Välj ett alternativ:

  Välj ett alternativ:

  OBS!
  Om du väljer att vi ska gå in med huvudnyckel måste du fylla i blanketten Medgivande för användning av huvudnyckel och lämna in den i vicevärdens brevlåda. Utskriven blankett kan även hämtas utanför vicevärdens kontor.

  Vänta tills "Tack för ditt meddelande. Det har nu skickats." visas efter att du har skickat in ditt svar!