Hsb Brf. Heda, Nytorpsvägen 194, 585 73 Ljungsbro info@brfheda.se 0768-96 80 20

Brandsäkerhet

Om det brinner LARMA 112.

Håll alltid uppsikt över tända ljus.

Några tips:
Håll dörrar och fönster stängda.
Stängda dörrar och fönster minskar farlig rök. Stoppa gärna blöta handdukar kring lägenhetsdörren för att hindra att rök och eld sprids in till din lägenhet.

Stäng inne branden
Om det brinner i din lägenhet ska du snabbt ta dig ut och stänga lägenhetsdörren efter dig. På så sätt försenas spridningen av brand och rök och larma 112 och varna dina grannar.

Förvaring av brandfarliga varor
I lägenheten är det tillåtet att förvara spray – och gasolflaskor om högst 5 liter.

På balkongen (ej inglasad) gäller följande: Gasolflaska högst 26 liter och brandfarlig vätska högst 15 liter. De bör förvaras i ett skåp så att de inte blir utsatta för sol, väder och vind (kom ihåg att det kan bli mycket varmt bakom glaset på räcket då solen ligger på). Observera att inglasade balkonger räknas som en del av lägenheten.

Säkerhet i garage och gemensamma förråd
Det är förbjudet att ladda el fordon i våra garage.
I gemensamma förråden får ingen förvaring av brandfarliga varor ske. Var noga med att följa anvisningar för hantering av brandfarliga vätskor eftersom framförallt gasol är extremt lättantändligt.

Säkerhet i lägenheten
Alla lägenheter ska enligt Brand- och miljönämndens beslut vara försedda med minst en brandvarnare. Det är den boendes ansvar att se till att den alltid fungerar. Idag finns även brandvarnare som kan kommunicera med grannens brandvarnare. Skaffa gärna även brandfiltar och pulverbrandsläckare (6 kg).  Det finns dessutom spislarm-dosor som varnar vid förhöjd värme över kökshällen.

Pulverbrandsläckare är ett krav vid användning av gasolgrill. Om brand skulle uppstå är vatten inte ett alternativ för släckning. – Se vidare  ”Grillregler”

Öppna askkoppar bör inte användas vid rökning på balkong och fimpar bör omedelbart tas om hand och släckas (och spolas med vatten innan de slängs i soporna). ”Fläktrökning” (rökning under köksfläkten) är inte tillåten.