Hsb Brf. Heda, Nytorpsvägen 194, 585 73 Ljungsbro info@brfheda.se 0768-96 80 20

Integritetspolicy

Hantering av personuppgifter på vår hemsida.

Den 25 maj 2018 började en ny förordning (GDPR) att gälla i hela EU. Vår webbplatsadress är: www.brfheda.se.

Vilka personuppgifter vi samlar in

  • Vi lagrar och hanterar uppgifter om; namn, telefonnummer, e-postadress för att kunna skicka ut information till boende som själva begärt det.
  • Vi lagrar utskrifter (verifikationer) för betalningar till/från vårt bankgiro (ex offert och faktura) för att säkerställa föreningens redovisningsskyldighet.
  • Vi lämnar dina uppgifter vidare till HSB Östergötland för ekonomiredovisning. Endast ekonomiska underlag vid bokning av avgiftsbelagd tjänst, tas ut av Certego AB. Vidare vidarebefordras mail till tredje part via formulär vid beställning av tjänst utav boende, men raderas från föreningens webbplats.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Enligt lag sparas utskrifter av verifikationer för betalningar till/från vårt bankgiro och till HSB Östergötland för ekonomiredovisning, till dess att redovisningstiden för föreningens verksamhet har passerats och förstöres därefter. All annan data som mail och formulär samt bokningar raderas efter cirka 3 månader.

Vilka rättigheter du har över dina data

Du kan alltid begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Hur vi skyddar din information

Vi skyddar dina uppgifter enligt lagen GDPR.