Hsb Brf. Heda, Nytorpsvägen 194, 585 73 Ljungsbro info@brfheda.se 0768-96 80 20

Ansvariga

Styrelsen väljs av medlemmarna på årsstämman som brukar vara i maj varje år, och är de som ansvarar för den löpande skötseln, underhåll och ekonomin. Brf Hedas styrelse sammanträder cirka 10 gånger per år. Är du intresserad eller vill nominera någon till styrelsen, kontakta valberedningen, info@brfheda.se

Styrelse

 • Niclas Magnusson Ordförande 070-474 92 63 / niclas@brfheda.se
 • Henrik Ryliden Vice Ordförande
 • Aron Schill Sekreterare
 • Kamaran Zangana Ledamot
 • Agnetha Gustavsson HSB Ledamot
 • Camilla Weideborg Vice Sekreterare
 • Christoffer Jakobsson
 • Amanda Sjöström Suppleant
 • Eric Svensson Suppleant
 • Eddie Fridh Suppleant
 • Sara Mattila Vicevärd
 • Maria Nilsson Revisor
 • Peter Carlson Revisor Suppleant

Valberedning

Valberedningen består av boenden i vår bostadsrättsförening och är utsedda av årsstämman. Deras uppdrag är att se till vi har en kompetent styrelse, och komma med förslag på nya styrelsemedlemmar när någon avgår.

Intresserad av styrelsearbete?
Du är hjärtligt välkommen att kontakta någon i valberedningen om du är intresserad. 

Valberedningen i Brf. Heda Ljungsbro består av:

 • Olof Andersson (sammankallande)
 • Hans Ewertsson
 • Niclas Samuelsson

Kommittéer

Intresserad av kommittéarbete?
Du är hjärtligt välkommen att kontakta någon i styrelsen om du är intresserad av att bli med i vår kommitté eller gårdsansvarig.

Intresserad av kulkommittén? Du är hjärtligt välkommen att kontakta någon i styrelsen om du är intresserad av att bli med i vår kulkommitté.

Kulkommittén och gårdsansvariga i Brf. Heda Ljungsbro består av:

Kulkommitté 

 • Vakant ( vi har ingen som vill hålla i denna verksamhet, så den är vilande)

Gårdsansvariga 

För att säkerställa föreningens drift och underhåll har vi avtal med sex arvoderade gårdsansvariga, som ansvarar för det yttre underhållet under ledning av vicevärden som arbetsleder vid behov. De har planeringsmöten ungefär en gång/månad eller vid behov. De har speciella arbetsuppgifter och ansvarsområden som måste göras under året och arbetar också då behov uppstår.

 • Niclas Magnusson
 • Louise Magnusson
 • Liselotte Blomqvist
 • Vakant
 • Anders Kallentoft
 • Tomas Jonsson
 • Vakant