Hsb Brf. Heda, Nytorpsvägen 194, 585 73 Ljungsbro info@brfheda.se 0768-96 80 20

Förvaltningsberättelser

Föreningsstämman handlar inte enbart om att granska den verksamhet som varit. Lika viktigt är att diskutera föreningens framtid. Det är alltid bra för styrelsen att få idéer och vägledning hur medlemmarna vill att föreningen ska utvecklas och drivas. Stadgarna ger dig som medlem rätten att anmäla ärenden till stämman. De förslag du som medlem kommer med här kallas för motion. Ärendet måste finnas med i kallelsen till föreningsstämman och styrelsen ska ha tid på sig att behandla motionen. I kallelsen till föreningsstämman är både motionen och styrelsens förslag till beslut bifogat.

Angående verksamhetsberättelser, för mer information logga in på Mitt HSB >>

Är du intresserad av att sitta med i styrelsen?
Kontakta då valberedningen för mer information