Hsb Brf. Heda, Nytorpsvägen 194, 585 73 Ljungsbro info@brfheda.se 0768-96 80 20

Försäkring

HSB Brf Heda I Linköping har fr.o.m. 210501 tecknat föreningens fastighetsförsäkring hos Länsförsäkringar Östgöta.

Föreningen har samtidigt tecknat tilläggsförsäkringen kollektiv bostadsrättsförsäkring som gäller för alla 133 medlemmar.

Bostadsrättsförsäkring

Som bostadsrättshavare har du ett större ansvar för din bostad än om du bor i en hyresrätt.

I en bostadsrätt måste du själv utföra och bekosta reparationer av till exempel väggar, golv och badrum. Underhållsansvaret bestäms i bostadsrättslagen och din bostadsrättsförenings stadgar.

En skada i bostaden ska alltid anmälas till föreningen så att skadan i första hand ersätts genom fastighetsförsäkringen.

Om fastighetsförsäkringen inte kan ersätta skadan och den faller in under det underhållsansvar du har enligt föreningens stadgar, kan föreningen kräva att du betalar hela eller delar av skadan. Då har du hjälp av bostadsrättsförsäkringen.

Vi utreder om du är underhållsansvarig och lämnar ersättning för den del av skadan som försäkringen omfattar – minus eventuella åldersavdrag och din självrisk.

Bostadsrättsförsäkring är ett komplement till din befintliga hemförsäkring.

Föreningen säkerställer på detta vis att alla medlemmar har försäkringsskydd, samt att skadehanteringen förenklas då hela skadan vanligtvis kan hanteras av ett försäkringsbolag.

Försäkringsvillkoret är likvärdigt med det bostadsrättsvillkor som gäller när försäkring tecknas via hemförsäkringen i Länsförsäkringar Östgöta (även samma självrisker).

Varje enskild bostadsrättsinnehavare får själv säga upp sin bostadsrättsförsäkring som man har tecknat i sin hemförsäkring. Har man den hos Länsförsäkringar – ring 013-29 00 00 och be att få prata med privat, eller så mailar man till urban.watz@LFostgota.se.

Vid frågor kan ni vända er direkt till  Urban Watz, Länsförsäkringar Östgöta  013 – 29 00 03 eller mejl urban.watz@lfostgota.se