Hsb Brf. Heda, Nytorpsvägen 194, 585 73 Ljungsbro info@brfheda.se 0768-96 80 20

Gemensamma lokaler

VIKTIGT när man använder sin tagg så accepterar man automatiskt tagg avtalet och de regler och kostnader som gäller för tjänsten, se tagg avtalet >>

Taggavtal
Föreningen har ett öppet bokningssytem för de boende i föreningen till våra gemensamma lokaler. För att ta del av våra gemensamma lokaler så accepteras följande regler. Genom att använda taggen så accepteras avtalet av bostadsrättsinnehavaren.

Tvättstuga
Tvättstugan är till för boende i föreningen, och inte för tvättning till utomstående föreningen eller annan verksamhet.
Maskinerna får endast användas för vanliga textilier med vanligt tvättmedel och man får ej tvätta sådant som kan fastna i och förstöra maskinerna eller orsaka skada på efterföljandes tvätt. Hästtäcken, djurplädar mm, är inte heller tillåtet. Föreningen tar inte ansvar för förstörd tvätt orsakat av faktorer inte föreningen kan råda över, utan tvätt sker på eget ansvar. Vid tveksamheter skall vicevärden tillfrågas först.
Städa efter er, se till att det inte finns ludd och annat skräp kvar i maskinerna när ni lämnar över till efterföljande.
Eventuella fel eller synpunkter anmäls till vicevärden, kontakta vicevärden >>
Vid oklarheter kontakta vicevärden, kontakta vicevärden >>
Länk till formulär för felanmälan tvättstuga >>

Kvartersgård 2
Kostnad för lokalen Kvartersgård 2 är 150,00 kr för boende.
Det är inte tillåtet att hyra lokalen åt någon annan. Lokalen får inte uthyras till minderåriga enbart, utan en vuxen måste stå som ansvarig och närvara. Skall någon utomstående hyra lokalen måste det ske genom vicevärd.
Var noga med städningen, om städningen ej utförs eller om skadegörelse förekommer kommer den som bokat lokalen bli debiterad kostnaden för att ett företag utför tjänsten. Det gäller även eventuella kostnader för att väktare tillkallas vid ordningsstörning eller utlösande av larm.

Övernattningslägenhet
Pris övernattningsrum 350,00 kr/natt
Det är inte tillåtet att hyra ut lägenheten till någon annan. Lokalen får inte uthyras till minderåriga enbart, utan en vuxen måste stå som ansvarig och närvara. Skall någon utomstående hyra lokalen måste det ske genom vicevärd.
Var noga med städningen, om städningen ej utförs eller om skadegörelse förekommer kommer den som bokat lokalen bli debiterad kostnaden för att ett företag utför tjänsten. Det finns ett servitut i form av el central vilket innebär att föreningens ansvariga eller entreprenörer kan behöva komma in i lägenheten. Men de skall alltid knacka på först.

Gymmet
Gymmet kostar 100 kr per person/familj och månad. När du går med så binder du dig på ett år.

Se regler på gymmet. Kom ihåg att 16 årsgräns gäller på allt utom konditionsmaskinerna och det gäller även för att gå till gymmet själv. I målsmans sällskap får man träna på konditionsmaskinerna, dock måste man vara minst 13 år. Det är inte tillåtet att föra larmkoder vidare till obehöriga, ej heller att låna ut taggnyckeln till någon obehörig. Om man vill ta med en vän någon gång så skall ansvariga för gymmet kontaktas först.
Plocka alltid i ordning och torka av maskinerna innan du lämnar lokalen. Boka via internet >>

Regler för hyra av släpkärra
Kostnadsfritt 
Nyckel hämtas i ett elektroniskt styrt skåp i kvartersgård 2. Släpkärran bokas via tavlan. Var noga med att vara tillbaka inom den tidsram som ni har bokat för. Kommer ni för sent så kan ni inte öppna skåpet och nästa som har hyrt får ingen nyckel. Kontrollera alltid att allt är okej innan, föreningen tar inget ansvar för eventuella konsekvenser. Om något är trasigt på släpkärran skall det rapporteras till vicevärd.
Boka via internet >>
Om något är trasigt på släpkärran skall det rapporteras till vicevärden >>.

Bastu
I kvartersgård 1 finns bastu och duschutrymme som kan bokas. 

Bastun får ej nyttjas av barn under 16 år, utlåning till utomstående är ej heller tillåtet. Man kan naturligtvis ta med vänner till bastun.
Följ uppsatta ordningsregler.
Städa alltid efter er och kontrollera att brunnar är rena samt att dörren in till bastun är stängd så bastun blir uppvärmd till nästa som bokar. Kostnaden är 100 kronor per månad. Boka via internet >>

Följ uppsatta ordningsregler!

Borttappad tagg
Borttappad tagg och att få ny kostnad 250,00 kr.
Borttappad tagg måste anmälas så att den kan spärras för utomstående, och en ny tagg kan aktiveras.
Avstängning från lokal/lokaler kan ske utan förvarning om skadegörelse har skett. Boende av bokad tid har bevisbördan om skada skett innan tillträde. Tillsägelse eller varning sker via bokningstavla eller mail från föreningen.
Vid aktivering och nyttjande av taggen så accepteras föreningens föreskrifter och misskötsel innebär avstängning från lokal som ej sköts. Eventuella kostnader för bokning anges på hemsidan och faktureras boende via HSB. Att låna ut sin tagg till utomstående utan lov eller skadegörelse innebär spärrad tagg till samtliga lokaler.
Regelverk för borttappad tagg