Hsb Brf. Heda, Nytorpsvägen 194, 585 73 Ljungsbro info@brfheda.se 0768-96 80 20

Grillregler

Se även ”Brandsäkerhet

Föreningens styrelse har beslutat om följande regler för grillning på balkong, terrass samt uteplats i markplan:

 • Endast grill med lock får användas.
 • Lägenheter i markplan med uteplats får använda kolgrill, gasol- eller elgrill. (inte under ovanliggande balkong utan dra ut den på tomten)
 • Lägenheter med balkong får använda gasol- eller elgrill. Inte kolgrill. Gasolbehållare max P11 (26 liter). Se till att gasbehållaren står skyddad och inte utsätts för väder och vind, det kan bli varmt bakom balkongens/terrassens glasskydd. Förvara inte gasolbehållaren under grillen utan vid sidan om p.g.a. värmen från grillen.
 • Lägenheter med inglasad balkong får endast använda elgrill. Får inte använda gasol- eller kolgrill p.g.a. stor brandfara. Inglasad balkong räknas som lägenhetsutrymme. Risk finns för kolmonoxidförgiftning om rökgaserna inte ventileras bort.
 • Engångsgrillar är inte tillåtna. Engångsgrillar är helt olämpligt att använda då vinden lätt tar den med sig, samt att värmen från dem lätt kan antända underlaget.

Checklista vid grillning – allmänt:

 • Ta hänsyn till dina grannar så det blir så lite rök som möjligt.
 • Grillen ska placeras på ett stadigt underlag.
 • Se till att grillen inte står för nära brännbara föremål.
 • Grilla gärna med locket på, men sätt framför allt på locket när du grillat klart.
 • Lämna aldrig grillen vid användning och ha uppsikt över den tills den svalnat.
 • Var noga med att regelbundet rengöra grillen från matrester. Det gäller framför allt vid vinterförvaring. Detta även för att inte riskera att vi får problem med ohyra. Gäller både vid förvaring utomhus och inomhus i förråd.
 • Checklista vid grillning med kol (endast tillåtet på markplan)
 • Det är inte tillåtet att grilla med kolgrill om kommunen utfärdat eldningsförbud.
 • Ha alltid tillgång till brandfilt, brandsläckare eller vatten när du ska grilla.
 • När du har grillat färdigt, se till att grillen verkligen är släckt innan du lämnar den. Grillkol får absolut INTE kastas bland hushållssoporna. OBS! Det kan ta upp till 24 timmar för grillkol att slockna helt.