Hsb Brf. Heda, Nytorpsvägen 194, 585 73 Ljungsbro info@brfheda.se 0768-96 80 20

Viktig information om TV4-kanalerna och C More

Avtalet mellan Com Hem och Telia som reglerar TV4-kanalerna och C More upphör att gälla den 30 oktober. Om Com Hem inte når en ny överenskommelse innebär det att kunder hos Com Hem riskerar att tillfälligt förlora TV4-kanalerna och C More från och med klockan 23:59 den 30 oktober. Sker detta kommer Com Hem ersätta de berörda kanalerna med ett stort utbud av andra kanaler och förmåner. Följande kanaler kommer sändas tillsvidare i grundutbudet:

Com Hem fortsätter även att frivisa flera stora nyhetskanaler och de är högaktuella mot bakgrund av den pågående pandemin samt inför det stundande valet i USA:

• CNN (Kanalplats 120)
• BBC World News (Kanalplats 123)
• Al Jazeera English (Kanalplats 128)
• Expressen TV (Kanalplats 43)

Com Hems högsta prioritet är givetvis fortsatt att nå en överenskommelse med TV4/Telia så snart som möjligt. Det är Com Hem som sköter förhandlingarna, och inget som vi fastighetsägare i nuläget kan påverka. Vi inväntar en överenskommelse mellan Com Hem och TV4/Telia.

För dig som köpt individuella digital-tv-abonnemang kommer ni få mejl och sms angående ersättningskanaler eller andra förmåner.

Följ de senaste uppdateringarna om förhandlingen på www.comhem.se/aktuellt

Lekplatsen byggs om

Lekplatsen utanför nummer 57-69 ska renoveras, men det är inte riktigt klart när arbetet påbörjas. Det blir bland annat nya gungor och en ny lekställning. Pergolan med bänk och soffa byts ut och även sandlådan byts ut till en ny.

Alla ytor ska vara av godkänt material och staketet som sätts upp ska följa de regler som gäller idag.

Växter kommer att införskaffas under våren.

Städdag den 25 oktober

Städdagen är ett bra tillfälle att ses och göra fint ute. Främst är det tänkt att var och en kan röja hemma hos sig och på ett smidigt sätt slänga trädgårdsavfall i den gemensamma containern.

Tänk på att följa rekommendationerna om att hålla avstånd i dessa coronatider.

Containern placeras vid gemensamhetslokalen på basketplanen och ska först och främst fyllas med trädgårdsavfall. I mån av plats får annat som slängas, men det först på söndagskvällen.

ComHem

Föreningen har avtal med ComHem. Den 8 september 2020 blir vårt TV-utbud helt digitalt, https://www.comhem.se/tv/digitalisering

ComHems kundservice  https://www.comhem.se/kundservice

Corona

Vicevärdskontoret kommer att ha stängt tillsvidare.

Ni kan kontakta oss via mejl info@brfheda.se
Brådskande ärenden Tfn 0768-96 80 20

Laddstolpar

Styrelsen har tidigare undersökt hur stort intresset är för laddstolpar till bilar. Efter en tid hörde en boende av sig och ville uppmärksamma frågan igen. Vi skickade ut en enkät i slutet av 2019 och fick in svar från 95 boende i föreningen.

Så här ser resultatet ut:
88 svarade nej.
4 svarade ja.
1 svarade vet ej.
1 är negativ till stolpe och är bara intresserad om det finns i garagen.
1 vill ha stolpe men vet inte när i framtiden och vill inte binda sig.

Eftersom intresset för laddstolpar är lågt just nu så väljer styrelsen att avvakta med den frågan, men vi kommer att följa upp den längre fram.