Hsb Brf. Heda, Nytorpsvägen 194, 585 73 Ljungsbro info@brfheda.se 0768-96 80 20

Grusupptagning

Grusupptagning i området är beräknat att ske under vecka 14

Julhälsning

Powered By EmbedPress

Information om avgiftshöjning from 1 januari 2021

Styrelsen har vid budgetgenomgången med Hsb inför kommande år beslutat att göra en avgiftshöjning om 2 % från och med 1 januari 2021 gällande våra bostäder.

Vi har en fortsatt god ekonomi men fläktinstallationen tog en stor summa av vårt kapital. Det har inte funnits avsatta medel för bytet som tillkom i samband med de nya stadgarna. Vi har också en årlig indexhöjning av olika driftkostnader och ser även att det eventuellt kan komma större underhållsbehov de 10 närmsta åren som vi nu tar höjd för.

Bidragande faktorer till vår goda ekonomi är bland annat gynnsam ränta på våra lån och att vi dessutom sköter mycket drift och underhåll själva genom våra gårdsansvariga istället för att köpa tjänsterna.

Lekplatsen byggs om

Lekplatsen utanför nummer 57-69 ska renoveras, men det är inte riktigt klart när arbetet påbörjas. Det blir bland annat nya gungor och en ny lekställning. Pergolan med bänk och soffa byts ut och även sandlådan byts ut till en ny.

Alla ytor ska vara av godkänt material och staketet som sätts upp ska följa de regler som gäller idag.

Växter kommer att införskaffas under våren.

Städdag den 25 oktober

Städdagen är ett bra tillfälle att ses och göra fint ute. Främst är det tänkt att var och en kan röja hemma hos sig och på ett smidigt sätt slänga trädgårdsavfall i den gemensamma containern.

Tänk på att följa rekommendationerna om att hålla avstånd i dessa coronatider.

Containern placeras vid gemensamhetslokalen på basketplanen och ska först och främst fyllas med trädgårdsavfall. I mån av plats får annat som slängas, men det först på söndagskvällen.

ComHem

Föreningen har avtal med ComHem. Den 8 september 2020 blir vårt TV-utbud helt digitalt, https://www.comhem.se/tv/digitalisering

ComHems kundservice  https://www.comhem.se/kundservice

Corona

Vicevärdskontoret kommer att ha stängt tillsvidare.

Ni kan kontakta oss via mejl info@brfheda.se
Brådskande ärenden Tfn 0768-96 80 20

Laddstolpar

Styrelsen har tidigare undersökt hur stort intresset är för laddstolpar till bilar. Efter en tid hörde en boende av sig och ville uppmärksamma frågan igen. Vi skickade ut en enkät i slutet av 2019 och fick in svar från 95 boende i föreningen.

Så här ser resultatet ut:
88 svarade nej.
4 svarade ja.
1 svarade vet ej.
1 är negativ till stolpe och är bara intresserad om det finns i garagen.
1 vill ha stolpe men vet inte när i framtiden och vill inte binda sig.

Eftersom intresset för laddstolpar är lågt just nu så väljer styrelsen att avvakta med den frågan, men vi kommer att följa upp den längre fram.