Hsb Brf. Heda, Nytorpsvägen 194, 585 73 Ljungsbro info@brfheda.se 0768-96 80 20

Kallelse till föreningsstämma

HSB bostadsrättsförening Heda kallar härmed samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma.

Datum/tid: 17/6 2024 kl 18.00

Plats: Bergs Församlingshem Stjärnorpsvägen 3

Kallelse, dagordning och bilagor:

Vicevärdskontoret öppettider

Vicevärdskontoret öppet sista torsdagen varje månad kl 16.30-17.30

Boka ett möte

Nu kan du även boka en tid med Vicevärden Sara eller med Niclas (Ordförande) antigen via telefon, fysiskt eller digitalt. Du behöver alltså inte invänta någon öppettid längre. Du kan boka tid via brfmailen, sms eller lapp i vita brevlådan så återkommer vi till dig. (Vita brevlådan tar längre tid)

Vicevärd Sara 0768-968020

Ordförande Niclas 0704-749263

Information om läget just nu

Ekonomi

Inflation

Det som påverkar konjunkturen mest är de ökade priserna på mat, drivmedel och energi som i sin tur leder till räntehöjningar. De ökade priserna medför att vi har en hög inflation. Det betyder att värdet på pengar minskar. Det märks genom att priset på vanliga varor som vi ofta handlar är mycket dyrare nu än för bara några månader sedan vilket även påverkar oss.

Vi kan konstatera att föreningens ekonomi är fortsatt god.

Vi har sedan i augusti jobbat mycket med att försöka sänka våra driftkostnader och lyckats hålla ned vår förbrukning trotts höga priser. Priserna är fortsatt höga och vi fortsätter att hela tiden att följa alla ändringar som påverkar oss. Ökar våra driftkostnader så kommer det påverka månadsavgiften så därför vill vi fortfarande påminna om att du som boende kan påverka en hel del för att motverka ytterligare höjningar.

Sophanteringen

Vi betalar kilopris på våra hushållssopor. I dessa kärl hittas ofta allt möjligt som bör kunna sorteras eller lämnas in som deponi på Jägarvallens återvinningscentral. (Betong, burar, stekpannor, lampor mm). Våra sorteringskärl kostar bara per tömning så vik ihop så ryms mer och sortera bättre så försvinner många kilo.
Vatten/värme, tänk på att inte slösa med vatten med tex lång dusch eller bara låta vatten stå och rinna. Hur varmt behöver du inne? Du kan kanske sänka temperaturen någon grad utan att behöva frysa. Har du rum som du sällan använder? Sänk värmen lite mer där och se till att ni har tätat ordentligt.
Tänk på att våra gemensamma tvättstugor drar betydligt mycket mer energi än tvättmaskinen i egna bostaden. Försök att inte nyttja den mer än nödvändigt om ni inte har mycket tvätt.

Underhållsplan

Senaste tidens osäkerhet med stigande räntor och driftkostnader har gjort att vi har omprioriterat i vår underhållsplan. Vi skulle under 2022 påbörjat ett takbyte med brandcellsindelning och isolering, vilket vi avvaktat med tills i år. Vi har myndighets rekommendationer som gör att vi måste komma igång med arbetet. Men de höga räntorna gör att vi försöker klara kostnaden för detta med egna medel så långt det går utan att behöva låna upp förmycket och kanske uppdelat på 2-3år. I denna upphandling kommer vi även se över om solcellspaneler är ett alternativ för oss och vår drift.
Allt runt detta kommer att ta mycket tid och engagemang, men kommer också kunna bli positivt för oss alla.

Digital information

HSB kommer att bli mer digitala genom portalen Mitt HSB där du loggar in med ditt bank-id och där kan du hitta information kring ditt boende och handlingar, kallelser med mera.
Föreningen behöver alltså inte längre dela ut handlingar till alla hushåll så som till exempel kallelse och dagordning till föreningsstämma, enligt § 16 i stadgarna.

För de medlemmar som inte har tillgång till Mitt HSB är vår rekommendation att titta på
informationstavlan i Kvartersgård 2 för att få uppdaterad information och ta del av eventuell
dokumentation.

Syftet med det nya arbetssättet är att försöka göra processen säkrare och få bättre koll på
helheten. Eftersom allt arbete sker digitalt bidrar det nya upplägget till ett mer hållbart arbetssätt som även påverkar vår miljö positivt.
Även information från styrelsen i Heda kommer framöver att ske digitalt från vår Brf- mejl och till de som inte anslutit sig sker information på informationstavlan.

Information

Att delge alla medlemmar information är givetvis viktigt och det som bedöms vara intressant för medlemmarna sker via denna typ av informationsbrev för att vara öppna med vad som händer.
Tycker du som boende att du saknar någon information som skulle vara relevant så är du välkommen att höra av dig.

Vattenskador

Vi har haft ganska många vattenskador under en tid vilket kostar oss alla en hel del pengar. Man kan ju givetvis kanske inte rå för att detta händer MEN vi ser tyvärr för ofta att det beror på bristande kontroll/underhåll. Det är något som blir kostsamt för både boende och föreningen. Föreningen har nu som fastighetsägare i förebyggande syfte beställt vattenlarm till alla boende och skall installeras av entreprenör under diskbänken.

Se över alla dina kopplingar under diskbänk och badrum, golvbrunnar och kranar.

Har du ballofixer installerat till din diskmaskin, tvättmaskin mm.

Har du inte bytt yt-skydd på länge så är det kanske dags att göra det.

Att inte agera och ta tag i detta kan göra att man blir skadeståndsskyldig till föreningen för bristande underhåll och får då ta hela kostnaden för rivning och torkning.

Du kommer snart få en budningslapp om installation av vattenlarm i din bostad.

Kvartersgårdarna

Alla lekparker är nu renoverade och det som är på tur härnäst är ytorna runt våra kvartersgårdar. Men vi vill avvakta och se hur vår ekonomi utvecklar sig (enligt ovan nämnda anledningar) innan vi sätter igång med något, för det blir ett större projekt.

Info för utskrift

God Jul och Gott Nytt År

Powered By EmbedPress

Digital information

HSB kommer att bli mer digitala genom portalen Mitt HSB där du loggar in med ditt bank-id och där kan du hitta information kring ditt boende och handlingar, kallelser med mera.

Föreningen behöver alltså inte längre dela ut handlingar till alla hushåll.

För de medlemmar som inte har tillgång till Mitt HSB är vår rekommendation att titta på informationstavlan i Kvartersgård 2 för att få uppdaterad information och ta del av eventuell dokumentation.

Syftet med det nya arbetssättet är att försöka göra processen säkrare och få bättre koll på helheten. Eftersom allt arbete sker digitalt bidrar det nya upplägget till ett mer hållbart arbetssätt som även påverkar vår miljö positivt.

Även information från styrelsen i Heda kommer framöver att ske digitalt från vår Brf-mejl.

El och Energi

Vi står inför en kostsam vinter.  Som du säkert har läst så beräknas skenande elpriser och eventuellt planerade avbrott av elnätet. Elpriset kan fyrdubblas eller mycket mer och utöver detta en hög inflation. Det är troligt att det påverkar din månadsavgift. Om eller hur mycket månadsavgiften måste höjas beror på elpriserna och hur sparsamma vi kan vara med energin. Vi vill förbereda dig som boende, så att du kan planera och agera efter det och känna att du har fått information!

Gemensamt

Vi får alla hjälpas åt med att hålla ner våra gemensamma driftkostnader för att begränsa höjningen av månadsavgiften för dessa kostnader.

Kostnaden för fjärrvärme och vatten är föreningens överlägset största driftskostnad. Den belastar oss alla och det är viktigt att alla medlemmar hjälps åt att hålla dessa kostnader nere. Det finns flera saker att tänka på för att minska vår energianvändning och därmed kostnaden. Nedanstående tips är hämtade från energimyndighetens hemsida. Om du vill veta mer rekommenderas deras hemsida.

  • Tänk på att våra gemensamma tvättstugor drar betydligt mycket mer energi än tvättmaskinen i egna bostaden. Försök att inte nyttja tvättstugan mer än nödvändigt om du inte har mycket tvätt.
  • Se till att du har tätat fönstren.
  • Hur varmt behöver du inomhus? Du kan kanske sänka temperaturen någon grad utan att behöva frysa. 
  • Har du rum som du sällan använder? Sänk värmen lite mer där.
  • När du reser bort kan du sänka temperaturen inomhus ordentligt.
  • Dra för gardinerna eller fäll ner persiennerna på nätterna. Då behåller du värme i rummet. Se till att gardinen inte hänger framför termostaten eftersom den då inte kan känna av temperaturen i rummet. Ställ inte möbler för nära elementet. Då får värmen svårt att nå ut till resten av rummet.
  • Undvik att diska under rinnande vatten.
  • Duscha snabbt och effektivt istället för att bada i badkaret. En kort dusch på fem minuter istället för en kvart kan minska årsförbrukningen av varmvatten väsentligt.
  • Byt packning om kranen börjar droppa.
  • Kontakta gärna styrelsen om du har idéer eller erfarenheter som kan hjälpa till att minska förbrukningen.

Ditt parkeringstillstånd är på väg att löpa ut!

Alla som har en P-plats flyttas per automatik över till den nya plattformen, och kommer/har redan har fått ett mail med ett nytt avtal som man måste logga in och bekräfta.

Har du inte fått något mail, kolla i din skräppost eller papperskorg om de av misstag kastat det.

Länken att logga in på: Securitas Sverige AB

Om någon behöver mer hjälp, eller saknar bank-ID kan maila till parkering@securitas.se

Med vänlig hälsning
Mattias Tegnér
Parkeringskoordinator Region Mitt
Affärsområde Parkering
____________________________________________________________________________
SECURITAS SVERIGE AB

Besöksadress: Attorpsgatan 21
Postadress: Box 2035, 582 02  LINKÖPING
Telefon: 010 – 470 26 60
E-post: mattias.tegner@securitas.se
Webb: www.securitas.se

Information om avgiftshöjning from 1 januari 2021

Styrelsen har vid budgetgenomgången med Hsb inför kommande år beslutat att göra en avgiftshöjning om 2 % från och med 1 januari 2021 gällande våra bostäder.

Vi har en fortsatt god ekonomi men fläktinstallationen tog en stor summa av vårt kapital. Det har inte funnits avsatta medel för bytet som tillkom i samband med de nya stadgarna. Vi har också en årlig indexhöjning av olika driftkostnader och ser även att det eventuellt kan komma större underhållsbehov de 10 närmsta åren som vi nu tar höjd för.

Bidragande faktorer till vår goda ekonomi är bland annat gynnsam ränta på våra lån och att vi dessutom sköter mycket drift och underhåll själva genom våra gårdsansvariga istället för att köpa tjänsterna.

Lekplatsen byggs om

Lekplatsen utanför nummer 57-69 ska renoveras, men det är inte riktigt klart när arbetet påbörjas. Det blir bland annat nya gungor och en ny lekställning. Pergolan med bänk och soffa byts ut och även sandlådan byts ut till en ny.

Alla ytor ska vara av godkänt material och staketet som sätts upp ska följa de regler som gäller idag.

Växter kommer att införskaffas under våren.

ComHem

Föreningen har avtal med ComHem. Den 8 september 2020 blir vårt TV-utbud helt digitalt, https://www.comhem.se/tv/digitalisering

ComHems kundservice  https://www.comhem.se/kundservice