Hsb Brf. Heda, Nytorpsvägen 194, 585 73 Ljungsbro info@brfheda.se 0768-96 80 20

Underhållsansvar VVS

Plan för hur man stänger av vattnet

Här är en beskrivning på hur man stänger av vattnet inne i lägenheten.
Det är en beskrivning för 3-4-5:or.
Tvåorna har central avstängning hos grannen.

  1. Avstängning varmt och kallt vatten (dom stängs medurs och öppnas moturs)
  2. För att stänga av varmvatten måste också varmvattencirkulationsventilen stängas, beroende på modell är det antingen spårskruv eller insexskruv (dom stängs medurs och öppnas moturs)
  3. För avstängning av värmesystemet stängs ventilerna på värmen. Dessa är försedda med 1st vanlig ventil och 1 stad ventil (på bild finns det dubbla stammar) i vissa finns det bara 1 par, men vid ingrepp se till att stänga alla värmeventiler (dom stängs medurs och öppnas moturs).

Viktigt vid ingrepp att kontakta föreningen i förväg, så det inte missas att t.ex. fylla på värmesystemet vid ingrepp.

Felanmälan VVS – Stångå Rörservice
Länk till formulär felanmälan VVS

För utskrift: typ 1, typ 2, typ 3, typ 4