Hsb Brf. Heda, Nytorpsvägen 194, 585 73 Ljungsbro info@brfheda.se 0768-96 80 20

Skötsel av uteplats

Vi har det fint i HSB Bostadsrättsförening Heda i Ljungsbro, och för att fortsätta trivas här är det viktigt att alla ser till att hjälpas åt med att sköta underhålls- och reparationsansvaret för uteplatserna. Ju mer vi gör själva, såsom målning av dörrar med mera som ligger på föreningen ansvar, desto mer kan vi hålla ner kostnaderna. Det har varit bra för föreningens ekonomi genom åren och det har hållit ner vår boendekostnad. Men om man inte av någon anledning inte kan så meddela vicevärden för hjälp, så inget blir eftersatt.

Till alla lägenheter finns en eller två uteplatser. Men reglerna i föreningens stadgar om underhålls- och reparationsansvar (§ 36) omfattar inte uteplatserna eftersom uteplatserna inte är upplåtna med bostadsrätt. Varje bostadsrättshavare har däremot så kallad benefik nyttjanderätt till uteplatsen. För denna nyttjanderätt betalas inte någon ersättning till föreningen.

Var och en nyttjar alltså respektive uteplats, men det är föreningen som äger den.

Boende sköter uteplatsen.

Det är viktigt att underhållet sköts av var och en. Håll snyggt utanför uteplatsen också, även den lilla gräsytan utanför din häck ut mot asfaltsytan.

  • Måla och tvätta träytor och plattor. Tvättning av träytor bör göras vartannat år. Målning vid behov, färg tillhandahålls av föreningen och hämtas hos vicevärden.
  • Reparera eller byta ut slitna delar i till exempel staket som föreningen inte har försett uteplatsen med.
  • Skotta och halkbekämpa, sopa och klippa gräs.

Om de skulle vara så att den boende inte sköter sin uteplats enligt ovan så kommer en uppmaning från föreningen. Om den boende inte har utfört det som behöver göras (till exempel målning eller klippning) inom två månader från tillsägelsen, så kan föreningen se till att det blir gjort på bostadsrättshavarens bekostnad.

Eget ansvar för ändringar

Uteplatserna finns på föreningens mark. För att göra plattsättningar, bygga altaner, sätta upp staket och så vidare krävs egentligen tillstånd av föreningen, men vi i styrelsen vill gärna att alla ska kunna göra fint i trädgårdarna med planteringar och plattor.

Ta kontakt med styrelsen om du vill göra förändringar, och glöm inte att söka bygglov för exempelvis uterum/inglasning.

Tänk på att underhålls- och reparationsansvaret för egna stensättningar, altangolv med mera ligger på den boende. Om föreningen behöver ta bort plattor eller annat för att komma åt föreningens fasad eller mark är det upp till den boende att återställa. Föreningen måste ha möjlighet att utföra underhålls- och reparationsarbete som ligger inom dess ansvar.