Hsb Brf. Heda, Nytorpsvägen 194, 585 73 Ljungsbro info@brfheda.se 0768-96 80 20

Nyinflyttad

För dig som är nyinflyttad

Först och främst välkommen till Brf Heda!

För mer information logga in på Mitt HSB >>

Checklista för nyinflyttade

Några saker du bör göra som nyinflyttad i föreningen

 • Kontakta vicevärden >>
 • Vi rekommenderar att Alltid göra en besiktning innan inflyttning.
 • Kontrollera att du har fått alla nycklar/tagg som tillhör lägenheten. Det innebär samtliga nycklar till lägenhetsdörren,  samt 1 st. tagg till tvättstuga, soprum och gymmet.
 • Kollektiv försäkring se fliken försäkring.
 • Huvudsäkringar till lägenheterna finns i skåpet på husgavlarna.
 • Garage bokas via vicevärden och P-plats bokas via Securitas Parkering, Trafikinformation >>
 • Ta reda på var allt finns i föreningen, gemensamma lokaler >>
 • Läs och sätt dig in i föreningens stadgar.

Det här gäller vid renovering i bostadsrätt

Du som äger en bostadsrätt äger en del i bostadsrättsföreningen samt rätten att bo i din lägenhet. Men det betyder inte att du får göra vad som helst, även om friheten är större än för hyresgäster. Vissa åtgärder kräver styrelsens godkännande, så kolla vad som gäller innan du sätter igång.

Bostadsrätt är en boendeform där du tillsammans med övriga medlemmar i föreningen äger
hela huset. Det du köper är inte lägenheten i sig utan en andel i föreningen och rätten att bo i
din lägenhet.

Vad är en bostadsrättsförening?

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till uppgift att ta hand om
fastighetens värde. Det kan handla om att se till att soporna hämtas eller att planera för och
genomföra större renovering så som stambyte. Föreningen styrs av medlemmarna som utser
en styrelse som sköter det löpande arbetet. En välskött förening påverkar fastighetens – och
i sin tur din bostadsrätts värde.

Håll koll på dina skyldigheter

Som medlem i en bostadsrättsförening är du skyldig att se till att hålla lägenheten i gott skick.
Som bostadsrättshavare finns det vissa delar du har ansvar för att ersätta vid skada.
Paragraf 31, 32 och 37 i HSB:s normalstadgar som rör underhållsansvar och vad som får
förändras i lägenheten är bra att ha koll på, så att inga onödiga problem uppstår.

Det här får du göra i din bostadsrätt

En bra grundregel är att alltid fråga styrelsen innan du utför arbeten i bostadsrätten. I många
fall är du dessutom skyldig att göra det. Det här gäller:

Väggar och planlösning
Det står sig fritt att välja färger och material till alla ytskikt i lägenheten. Att riva eller flytta
bärande väggar kräver dock alltid styrelsen godkännande. Icke bärande väggar får du
teoretiskt sett riva på egen hand, men eftersom det kan finnas el- eller vattenledningar i
väggen är det alltid bra att rådfråga styrelsen innan arbetet påbörjas.

Elektricitet
Gällande el finns många restriktioner. Du får inte röra fasta installationer, som att koppla ur
element eller komplettera med fler, eftersom det kan förstöra hela elanläggningen. Att byta
glödlampor och befintliga strömbrytare får du göra själv förutsatt att du vet hur du ska göra.
Men du får inte byta ojordade vägguttag mot jordade eller installera golvvärme utan att ta
hjälp av en fackman. De flesta elarbeten ska utföras av en auktoriserad elinstallatör.

VVS/badrum
Vid VVS-arbete gäller samma princip: du får utföra enklare arbeten, som byta blandare, om
du vet hur du ska gå tillväga. När det gäller våtrum måste du kunna visa i efterhand att du
hållit dig till gällande föreskrifter. Tänk på att du som utför sådana själv tar en risk, om en
vattenskada uppstår i efterhand blir du ansvarig. Det kan bli mycket kostsamt. Att anlita en
fackman även för mindre arbeten kan därför vara en väldigt billig försäkring. Du som äger en bostadsrätt har underhålls- och reparationsansvar, vilket innebär att du själv ansvarar för att byta ytskikt och inredning när det behövs.

Här svarar HSB:s jurister på tre vanliga frågor 

 1. Måste jag ha tillstånd för att renovera min lägenhet?
  Huvudregeln är att du inte behöver tillstånd från styrelsen för att renovera den egendom som du som bostadsrättshavare har underhålls- och reparationsansvar för enligt lag och stadgar. Bostadsrättshavaren ansvarar exempelvis för ytskikt på lägenhetens väggar, golv och tak samt för inredning i lägenheten såsom köksinredning och sanitetsporslin. Att byta parkettgolv i sovrummet, luckor i köket eller måla om vardagsrummet är alltså sådant som du kan göra utan tillstånd från styrelsen.

 2. När behöver jag tillstånd för att renovera min lägenhet?
  Även fast huvudregeln är att tillstånd inte krävs för att renovera bostadsrättshavarens delar av lägenheten, krävs styrelsens tillstånd i vissa andra situationer. Så är exempelvis fallet om du planerar att utföra åtgärder som innebär ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten eller om du planerar någon annan väsentlig förändring av lägenheten. Tillstånd krävs även för att få göra ingrepp i huset och den fasta egendom som bostadsrättsföreningen i övrigt har underhålls- och reparationsansvaret för. Att riva hela eller delar av bärande väggar, göra ingrepp i husets fasad eller genomföra renoveringar av kök och badrum som innebär att du behöver göra ingrepp i husets ventilation eller ledningar för vatten och avlopp, är alltså ingrepp som kräver tillstånd från styrelsen.

 3. När kan styrelsen neka tillstånd till min renovering?
  Styrelsens möjlighet att vägra att medge tillstånd är olika omfattande beroende på vilka åtgärder du vill genomföra. Om du vill genomföra åtgärder som innefattar ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme gas eller vatten eller genomföra någon annan väsentlig förändring av lägenheten kan styrelsen bara neka tillstånd om styrelsen kan visa att åtgärden innebär påtaglig skada eller olägenhet för bostadsrättsföreningen. Det är du som bostadsrättshavare som ska presentera tillräckligt med material för att styrelsen ska kunna genomföra en noggrann tillståndsprövning. 

  Om du vill utföra en åtgärd utanför lägenhetens fysiska gränser kan styrelsen alltid vägra att medge tillstånd. I en sådan situation behöver inte styrelsen visa att ingreppet är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Om du exempelvis tycker att ljusinsläppet i vardagsrummet är alldeles för dåligt och vill sätta in ett extra fönster eller kanske vill installera air-condition i lägenheten och måste göra ingrepp i husets fasad, kan styrelsen alltså vägra att medge tillstånd. Detta beror på att ingreppet görs utanför lägenhetens fysiska gränser i egendom som bostadsrättsföreningen har underhålls- och reparationsansvar för.