Hsb Brf. Heda, Nytorpsvägen 194, 585 73 Ljungsbro info@brfheda.se 0768-96 80 20

Köpa o sälja

Bra att veta innan du flyttar in i vår förening!

Ägarandelen i vår förening är att den som bor i bostaden ska äga minst 50%.

Flyttar man till en bostad med beviljat bygglov skall det fyllas i ett avtal innan inflyttning och beviljas medlemskap i föreningen. 

Att bo i en bostadsförening innebär även att man har vissa regelverk och skyldigheter att följa. I vår förening Heda så är bostaden inte upplåten med tomten, utan man har nyttjanderätt till tomten. Det innebär att man skall fråga föreningen om lov om man vill sätta upp staket stensättningar mm. Boende som har vindsutrymme har inte nyttjanderätt till det utrymmet, utan det är föreningens. Månadsavgiften gäller den faktiska boytan.

För att hålla ned kostnaden i föreningen så underhåller boende med jämna mellanrum, cirka 2-3 år, sin uteplats. Boende målar, tvättar sina träytor sin uteplats som man har nyttjanderätt till och följer de anvisningar som föreningen anvisar t.ex. snöröjning/gräsklippning.

Allt för att bibehålla en fin och trivsam förening för alla!