Hsb Brf. Heda, Nytorpsvägen 194, 585 73 Ljungsbro info@brfheda.se 0768-96 80 20

Fläkt och Ventilation

Fläktarna servas två gånger per år i maj och november av Caverion.

I maj månad så byts bara filter och i november månad görs även en funktionskontroll i samband med service.

Röd lampa som lyser

När det är dags för service så lyser den röda lampan på manöverpanelen. Börja med att kontrollera filtret under fläkten över spisen så det är rengjort. Skulle det fortsätta lysa så gå in under fliken felanmälan och fyll formuläret för felanmälan till Caverion.

Manual till våra fläktar

Designkåpa, Standard kåpa och snabbguide Drift o skötselinstruktioner.

Olika kåpor i bostäderna

I samband med byte av ventilationsaggregat byttes också spiskåpan. I samband med det, fick den boende möjlighet att välja en annan kåpa mot ett tillägg som den boende själv fick betala.

I framtiden kan det bli en kostnad på mellanskillnaden för standardalternativet och det egna valet vid eventuella reparationer eller byten när garantitiden gått ut. Det får den boende bekosta själv. Det går bra att använda sin egen inre fond om det finns utrymme för det.

Du måste lämna tillträde

Föreningen har ett underhållsansvar som fastighetsägare och för att garantin ska gälla måste service utföras. Garantin gäller inte om vi inte ser till att den service som ska utföras enligt avtal blir av. Du som boende kan inte neka tillträde till bostaden när underhåll och service måste genomföras.

När boende inte är hemma när underhåll ska ske så får föreningen en onödig extra kostnad eftersom teknikern måste återkomma vid extra och senare tillfälle. Föreningen kommer därför att debitera boende som inte är hemma på utsatt tid eller bokat en tid.

”Om bostadsrättsföreningen behöver tillträde till lägenheten för att t.ex. göra underhåll av saker som åligger brf:en så är det en förverkandegrund att inte släppa in i sin lägenhet.

Det framgår av stadgarna §39 Tillträde till lägenheten.

Det innebär med andra ord att man kan bli vräkt om man inte släpper in för underhåll.”