Hsb Brf. Heda, Nytorpsvägen 194, 585 73 Ljungsbro info@brfheda.se 0768-96 80 20

Bygglov

Innan ombyggnad får göras ska du söka tillstånd för ändring av lägenheten hos styrelsen. Konstruktionslösning måste godkännas innan bärande vägg demonteras. 

Tillsammans med ansökan ska det bifogas: 

 • Detaljerad beskrivning av ändringarna 
 • Ritningar 
 • Kopia på bygganmälan (Bygganmälan görs hos kommunens Bygglovskontor) 
 • Lista på utförare 
  • Konstruktion 
  • El 
  • Rör (VVS) 
  • Ventilation 

Krav på utförare 
Elarbete, behörig elektriker 
Rörarbete, auktoriserad enligt Säker Vatten 
Allt arbete ska utföras fackmässigt och enligt gällande regler och standarder. 

🖨 Avtal bygglov – yttre bygglov
🖨 Ansökan om tillstånd för ändring av lägenhet – inre bygglov
Ansökan kommer att behandlas på nästa styrelsemöte. 

Rådfråga gärna föreningen innan ni lämnar in bygglovsansökan för att undvika onödiga ansökningskostnader. För altantak och uterum ser vi helst att det söks på typritning eller redan beviljad ritning. Uteplatserna är inte upplåtna med bostadsrätten och är alltså inte en del av bostadsrättslägenheten. Därför ska föreningen skriva avtal med alla som ansöker om bygglov. Blankett finns blankettarkivet.

Föreningen kommer inte godkänna att originaltak tas bort vid bygglovsansökan, då det innebär åverkan på föreningens fasad.

Läs mer om reparation, underhåll, ombyggnad >> / blanketter >>