Hsb Brf. Heda, Nytorpsvägen 194, 585 73 Ljungsbro info@brfheda.se 0768-96 80 20

Avfall

Sopor och källsortering

Vi källsorterar vårt hushållsavfall. Det finns behållare för kartong, tidningar, plast, glas och metall i alla soprum.

Batterier, lysrör och glödlampor samlas i behållare som finns i soprummen

I de gröna kärlen slänger vi gröna påsen med matavfall och även brännbart avfall som inte kan källsorteras. Gröna påsen för matavfall finns att hämta i entrén på kvartersgård 2.

Allt annat skräp (ex möbler, porslin, elektronik, byggmaterial, textil) ansvarar var och en själv för att köra bort till återvinningscentralen!

Våra tömningstider är:

  • Varje vecka töms brännbart
  • Udda veckor onsdagar töms tidningar, glas,  plåt
  • Udda veckor fredagar töms papper (wellpapp ), plast och glas  

Närmaste återvinningscentraler, läs mer på Tekniska Verken webbsida >>