Hsb Brf. Heda, Nytorpsvägen 194, 585 73 Ljungsbro info@brfheda.se 0768-96 80 20

Krishanteringsplan

Här finns den “Krishanteringsplan för boende” som styrelsen har tagit fram. Den har även delats ut i fysisk form till alla boende. Här finns även broschyren “Om krisen eller kriget kommer” från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Läs igenom krishanteringsplanen och broschyren noga och vidta de åtgärder du tycker behövs för dig och dina nära.

Ta för vana att ta fram dokumenten då och då och tänk igenom om omvärlden eller dina behov har förändrats.

Ha krishanteringsplanen och borschyren lätt tillgänglig för alla i din lägenhet.

MSB har information om skyddsrum.

Linköpings kommun har information om trygghetspunkter i Linköping.

Ett anslag finns även i varje kvartersgård.