Hsb Brf. Heda, Nytorpsvägen 194, 585 73 Ljungsbro info@brfheda.se 0768-96 80 20

Reparation, underhåll, ombyggnad

Vem ska underhålla bostadsrätten?

En av skillnaderna som är speciella för en bostadsrätt i förhållande till andra boendeformer är att bostadsrättsföreningen och bostadsrättsinnehavaren delar på ansvaret och kostnader för underhåll. Men vem ska stå för vad?

I HSB:s informationsbroschyr ”Vem skall underhålla bostadsrätten?”  kan man på ett lättförståeligt sätt utläsa vem som ansvarar för vad. Broschyren ingår i lägenhetsmappen som delas ut i samband med medlemskap i föreningen.

Läs mer på PDF Vem skall underhålla bostadsrätten?” 

Bostadsföreningens eller mitt ansvar?

När är det bostadsrättsföreningens ansvar och när är ansvaret ditt?
Nedan reder vi ut dina frågetecken.

Den som bor i en bostadsrätt har ansvar för att hålla lägenheten i gott skick. Det innebär att bostadsrättshavaren bland annat ska sköta nödvändiga renoveringar av sådana delar som är på bostadsrättshavarens ansvar enligt stadgarna i bostadsrättsföreningen. I stadgarna kan du även läsa mer om exakt vad som bostadsrättsföreningens har ansvar för att åtgärda.

Vem ansvarar för vattenskadan och hur fungerar det? Vid vattenskada kontaktas vicevärden som i sin tur beställer besiktning för dokumentation och hantverkare för rivning och torkning som ligger på bostadsrättsföreningens ansvar.  Återställande är bostadsrättsinnehavarens ansvar. Besiktningsprotokollet och dokumentation vill försäkringsbolagen ha som underlag för sina bedömningar. Läs mer på >>

Ventilationssystemet är ofta bostadsrättsföreningens ansvar, vilket exempelvis innebär att du inte får byta köksfläkt om den är en del av husets ventilation. Brf Heda har avtal med Caverion angående fläktar och skötsel.

Tänk på att arbeten ska utföras på ett fackmässigt sätt

Den som äger en bostadsrätt har ansvar för att hålla lägenheten i gott skick.Det innebär att bostadsrättshavaren ska bekosta och se till så att nödvändiga underhållsåtgärder och renoveringar vidtas beträffande sådana delar som ligger på bostadsrättshavarens ansvar enligt stadgarna i bostadsrättsföreningen.  De åtgärder bostadsrättshavaren vidtar i lägenheten ska alltid utföras fackmässigt. Se närmare i § 31 i föreningens stadgar.

Att renovera till exempel ett badrum innebär ofta en större kostnad, men det kan behövas för att hålla lägenheten i gott skick.

Värmegolv

Går du i tankar att lägga golvvärme i bostaden så är du hänvisad till el och inte vatten.

Vid renovering har du som bostadsrättshavare rätt att nyttja vilket företag du vill. Tänk däremot på att en del åtgärder kräver styrelsens tillstånd. Se dokument på hemsidan under blankettarkiv. Det gäller bland annat el, vid ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten och vid ingrepp i en bärande konstruktion (se § 37 i stadgarna). Tänk också på att för vissa arbeten krävs särskild behörighet (exempelvis behörighet för elarbeten, intyg för Säker Vatten kräver auktoriserat företag).

Tyvärr så har det tidigare hänt att bostadsrättshavare i föreningen har drabbats av vattenskador som en följd av bristfälligt utförda renoveringar. Sedan har bostadsrättshavarna inte fått hjälp med återställande av hantverkaren.

Föreningen, i egenskap av fastighetsägare, är mån om att du som bostadsrättshavare utför underhålls- och reparationsarbeten på ett fackmässigt sätt.  

Föreningen har ett underhållsansvar som fastighetsägare och för att garantin ska gälla måste service utföras. Garantin gäller inte om vi inte ser till att den service som ska utföras enligt avtal blir av. Du som boende kan inte neka tillträde till bostaden när underhåll och service måste genomföras.

”Om bostadsrättsföreningen behöver tillträde till lägenheten för att t.ex. göra underhåll av saker som åligger brf:en så är det en förverkandegrund att inte släppa in i sin lägenhet.

Det framgår av stadgarna §39 Tillträde till lägenheten.

Det innebär med andra ord att man kan bli vräkt om man inte släpper in för underhåll.”

Föreningen har idag samarbete med behöriga företag. Som bostadsrättshavare kan du nyttja föreningens kontakter, men avtalet är helt och hållet mellan dig som bostadsrättshavare och företaget du nyttjar.

Vill du använda dig av något av de företag som föreningen har kontakt med så kontaktar du dem på egen hand och ska då även få dessa fördelar:

* Du ska få allt på faktura och ha möjlighet att få dela upp viss del av betalningen. 

* Slutbetalning av sista delen, 30 procent, sker efter godkänd besiktning.

Du bör alltid skriva avtal oavsett vem du än väljer att anlita. 

Vi bifogar en länk till avtalsmall från konsumentverket där du kan läsa mer. Hantverkareformuläret:  https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/produkter-och-tjanster/boende-och-hantverkstjanster/hantverkarformularet-2017-tillganglig-kov.pdf

Om olyckan är framme

Huvudsäkringar

Huvudsäkringar till lägenheterna finns i skåpet på husgavlarna.

Vattenläcka

Vid vattenläcka stäng av vattnet, se information på vår hemsida om akut vattenskada och kontakta vicevärden.

Huvudkranar, se hemsidan.

Du är även välkommen att ringa till HSB Medlemsrådgivning på telefonnummer 0771–472 472 för kostnadsfri generell juridisk rådgivning på helgfria vardagar mellan klockan 9.00 och 15.00.

Läs mer om bygglov >> / för blanketter se >>