Hsb Brf. Heda, Nytorpsvägen 194, 585 73 Ljungsbro info@brfheda.se 0768-96 80 20

Information om läget just nu

Ekonomi

Inflation

Det som påverkar konjunkturen mest är de ökade priserna på mat, drivmedel och energi som i sin tur leder till räntehöjningar. De ökade priserna medför att vi har en hög inflation. Det betyder att värdet på pengar minskar. Det märks genom att priset på vanliga varor som vi ofta handlar är mycket dyrare nu än för bara några månader sedan vilket även påverkar oss.

Vi kan konstatera att föreningens ekonomi är fortsatt god.

Vi har sedan i augusti jobbat mycket med att försöka sänka våra driftkostnader och lyckats hålla ned vår förbrukning trotts höga priser. Priserna är fortsatt höga och vi fortsätter att hela tiden att följa alla ändringar som påverkar oss. Ökar våra driftkostnader så kommer det påverka månadsavgiften så därför vill vi fortfarande påminna om att du som boende kan påverka en hel del för att motverka ytterligare höjningar.

Sophanteringen

Vi betalar kilopris på våra hushållssopor. I dessa kärl hittas ofta allt möjligt som bör kunna sorteras eller lämnas in som deponi på Jägarvallens återvinningscentral. (Betong, burar, stekpannor, lampor mm). Våra sorteringskärl kostar bara per tömning så vik ihop så ryms mer och sortera bättre så försvinner många kilo.
Vatten/värme, tänk på att inte slösa med vatten med tex lång dusch eller bara låta vatten stå och rinna. Hur varmt behöver du inne? Du kan kanske sänka temperaturen någon grad utan att behöva frysa. Har du rum som du sällan använder? Sänk värmen lite mer där och se till att ni har tätat ordentligt.
Tänk på att våra gemensamma tvättstugor drar betydligt mycket mer energi än tvättmaskinen i egna bostaden. Försök att inte nyttja den mer än nödvändigt om ni inte har mycket tvätt.

Underhållsplan

Senaste tidens osäkerhet med stigande räntor och driftkostnader har gjort att vi har omprioriterat i vår underhållsplan. Vi skulle under 2022 påbörjat ett takbyte med brandcellsindelning och isolering, vilket vi avvaktat med tills i år. Vi har myndighets rekommendationer som gör att vi måste komma igång med arbetet. Men de höga räntorna gör att vi försöker klara kostnaden för detta med egna medel så långt det går utan att behöva låna upp förmycket och kanske uppdelat på 2-3år. I denna upphandling kommer vi även se över om solcellspaneler är ett alternativ för oss och vår drift.
Allt runt detta kommer att ta mycket tid och engagemang, men kommer också kunna bli positivt för oss alla.

Digital information

HSB kommer att bli mer digitala genom portalen Mitt HSB där du loggar in med ditt bank-id och där kan du hitta information kring ditt boende och handlingar, kallelser med mera.
Föreningen behöver alltså inte längre dela ut handlingar till alla hushåll så som till exempel kallelse och dagordning till föreningsstämma, enligt § 16 i stadgarna.

För de medlemmar som inte har tillgång till Mitt HSB är vår rekommendation att titta på
informationstavlan i Kvartersgård 2 för att få uppdaterad information och ta del av eventuell
dokumentation.

Syftet med det nya arbetssättet är att försöka göra processen säkrare och få bättre koll på
helheten. Eftersom allt arbete sker digitalt bidrar det nya upplägget till ett mer hållbart arbetssätt som även påverkar vår miljö positivt.
Även information från styrelsen i Heda kommer framöver att ske digitalt från vår Brf- mejl och till de som inte anslutit sig sker information på informationstavlan.

Information

Att delge alla medlemmar information är givetvis viktigt och det som bedöms vara intressant för medlemmarna sker via denna typ av informationsbrev för att vara öppna med vad som händer.
Tycker du som boende att du saknar någon information som skulle vara relevant så är du välkommen att höra av dig.

Vattenskador

Vi har haft ganska många vattenskador under en tid vilket kostar oss alla en hel del pengar. Man kan ju givetvis kanske inte rå för att detta händer MEN vi ser tyvärr för ofta att det beror på bristande kontroll/underhåll. Det är något som blir kostsamt för både boende och föreningen. Föreningen har nu som fastighetsägare i förebyggande syfte beställt vattenlarm till alla boende och skall installeras av entreprenör under diskbänken.

Se över alla dina kopplingar under diskbänk och badrum, golvbrunnar och kranar.

Har du ballofixer installerat till din diskmaskin, tvättmaskin mm.

Har du inte bytt yt-skydd på länge så är det kanske dags att göra det.

Att inte agera och ta tag i detta kan göra att man blir skadeståndsskyldig till föreningen för bristande underhåll och får då ta hela kostnaden för rivning och torkning.

Du kommer snart få en budningslapp om installation av vattenlarm i din bostad.

Kvartersgårdarna

Alla lekparker är nu renoverade och det som är på tur härnäst är ytorna runt våra kvartersgårdar. Men vi vill avvakta och se hur vår ekonomi utvecklar sig (enligt ovan nämnda anledningar) innan vi sätter igång med något, för det blir ett större projekt.

Info för utskrift