Hsb Brf. Heda, Nytorpsvägen 194, 585 73 Ljungsbro info@brfheda.se 0768-96 80 20

Digital information

HSB kommer att bli mer digitala genom portalen Mitt HSB där du loggar in med ditt bank-id och där kan du hitta information kring ditt boende och handlingar, kallelser med mera.

Föreningen behöver alltså inte längre dela ut handlingar till alla hushåll.

För de medlemmar som inte har tillgång till Mitt HSB är vår rekommendation att titta på informationstavlan i Kvartersgård 2 för att få uppdaterad information och ta del av eventuell dokumentation.

Syftet med det nya arbetssättet är att försöka göra processen säkrare och få bättre koll på helheten. Eftersom allt arbete sker digitalt bidrar det nya upplägget till ett mer hållbart arbetssätt som även påverkar vår miljö positivt.

Även information från styrelsen i Heda kommer framöver att ske digitalt från vår Brf-mejl.