Hsb Brf. Heda, Nytorpsvägen 194, 585 73 Ljungsbro info@brfheda.se 0768-96 80 20

Information om avgiftshöjning from 1 januari 2021

Styrelsen har vid budgetgenomgången med Hsb inför kommande år beslutat att göra en avgiftshöjning om 2 % från och med 1 januari 2021 gällande våra bostäder.

Vi har en fortsatt god ekonomi men fläktinstallationen tog en stor summa av vårt kapital. Det har inte funnits avsatta medel för bytet som tillkom i samband med de nya stadgarna. Vi har också en årlig indexhöjning av olika driftkostnader och ser även att det eventuellt kan komma större underhållsbehov de 10 närmsta åren som vi nu tar höjd för.

Bidragande faktorer till vår goda ekonomi är bland annat gynnsam ränta på våra lån och att vi dessutom sköter mycket drift och underhåll själva genom våra gårdsansvariga istället för att köpa tjänsterna.