Hsb Brf. Heda, Nytorpsvägen 194, 585 73 Ljungsbro info@brfheda.se 0768-96 80 20

Justering av vattenburen handdukstork

Efter utförd kontroll av föreningens värmesystem har fel hittats i din bostad. Dessa fel behöver återställas omgående, dock senast 30 september. Återställandet ska bekostas av dig i egenskap av bostadsrättsinnehavare.

Handdukstorkar som för närvarande är anslutna till värmesystemet måste justeras.

Handdukstorkar som nyligen installerats på VVC (varmvattencirkulationsledning) måste justeras på regelventilen.

Föreningen önskar även betona att nya handdukstorkar inte får monteras på VVC enligt nya branschregler. Bakgrunden till detta är risken för legionella.

Föreningen är ansvarig för att värmesystemet fungerar och ansvarar också för underhåll och reparationer av värmesystemet. Om en bostadsrättshavare önskar göra förändringar på värmesystemet krävs styrelsens tillstånd. Detta framgår av 37 § i föreningens stadgar. Installation av, och åtgärder på, handdukstorken är således tillståndspliktiga.

Föreningen godkänner att du behåller handdukstorken under förutsättning att du åtgärdar nedanstående fel.

Föreningen har upptäckt följande fel i din lägenhet:

 • Handdukstorken är av fel storlek men kan åtgärdas med en strypventil.
 • Handdukstorken är av fel storlek och måste bytas till en i rätt storlek i förhållande till rummet.
 • Handdukstorken är kopplad på fel system.

Ovanstående måste åtgärdas omgående, dock senast 30 september. Föreningen kommer därefter att begära tillträde till din lägenhet för att kontrollera att felet är åtgärdat.

Fyll i det digitala formuläret nedan senast 14 juni. Samma datum gäller för blanketten om huvudnyckel.

Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar från styrelsen för brf HSB Heda, info@brfheda.se.


Digitalt formulär


  Föreningen kommer inte rikta något skadeståndskrav mot någon boende men är intresserade av att veta hur dessa installationer har uppkommit?

  Välj ett alternativ:

  Välj ett alternativ:

  OBS!
  Om du väljer att vi ska gå in med huvudnyckel måste du fylla i blanketten Medgivande för användning av huvudnyckel och lämna in den i vicevärdens brevlåda. Utskriven blankett kan även hämtas utanför vicevärdens kontor.

  Vänta tills "Tack för ditt meddelande. Det har nu skickats." visas efter att du har skickat in ditt svar!