Hsb Brf. Heda, Nytorpsvägen 194, 585 73 Ljungsbro info@brfheda.se 0768-96 80 20

Kontroll av anslutning till värmesystemet våren -24

Efter senaste utskicket så har vi fått in svar från en del boende och det är vi tacksamma för
så ett stort tack till dem. Men inte så många svar som det kan vara, utan det fortfarande kan
finnas boende som inte har rapporterat in sin anslutning.


Värmeslinga

Vi måste se att vi inte har fler anslutningar till värmesystemet som kan påverka
värmetillförseln till andra boende längs slingan. Vårt mål är att säkerställa att alla har en bra
inomhustemperatur, och för att nå dit behöver vi se till att systemet fungerar som det ska.

Alla kopplingar till vårt värmesystem eller ändringar utan tillstånd är absolut förbjudet,
exempelvis installation av värmegolv, ändring av element eller liknande kopplat till
värmesystemet. En sådan åtgärd gällande värmesystemet kräver godkännande från
föreningens styrelse, enligt stadgarna § 37.


Kontroll i din bostad

Med start vecka 10 kommer Stångå Rörservice att påbörja kontroller av anslutningar till värmesystemet.

De kommer att köra områdesvis. Se dagar på kartan nedan:

Huvudnyckel kommer att erbjudas enbart om både formulär samt blankett om huvudnyckel har lämnats in ifyllda i tid! Alla är skyldiga att släppa in entreprenör på utsatt tid, eller se till att någon annan kan släppa in på den budade tiden. Entreprenören kan inte anpassa sig efter alla boendes önskemål utan det är boendes ansvar att anpassa sig om inte huvudnyckel får användas. Skulle det vara något speciell anledning som gör att det inte fungerar så kan det givetvis tillgodoses och meddelas då dagtid till Mats från Stångå Rörservice på 070 ‑ 445 55 49

Fyll i det digitala formuläret nedan senast 1 mars. Samma datum gäller för blanketten om huvudnyckel.

Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar från styrelsen för brf HSB Heda, info@brfheda.se.


Digitalt formulär


    Välj ett alternativ:

    OBS!
    Om du väljer att vi ska gå in med huvudnyckel måste du fylla i blanketten Medgivande för användning av huvudnyckel och lämna in den i vicevärdens brevlåda. Utskriven blankett kan även hämtas utanför vicevärdens kontor.

    Vänta tills "Tack för ditt meddelande. Det har nu skickats." visas efter att du har skickat in ditt svar!