Hsb Brf. Heda, Nytorpsvägen 194, 585 73 Ljungsbro info@brfheda.se 0768-96 80 20

TEST

  Digitalt formulär underhåll och service - Avloppsrensning

  Alla måste tillmötesgå föreningens underhållsansvar (§ 39). Vid eventuellt förhindrande av boende som inte tillmötesgår föreningens underhållsansvar §39 kan §41 komma att tillämpas.

  Fyll i nedanstående.
  Med vänliga hälsningar från styrelsen för brf HSB Heda, info@brfheda.se
  __________________________________________________________________________

  Jag godkänner att ni går in med huvudnyckel för att spola avloppet om jag inte är hemma. Röd text tänker jag ska vara redigerbar från gång till gång. Se dokument på https://brfheda.se/wp-content/uploads/2020/07/huvudnyckel.pdf
  Nytorpsvägen nummer:

  Jag har kodlås/larm och ser till att vara hemma eller att ombud är på plats och öppnar.
  Nytorpsvägen nummer: Namn: Telefonnummer:

  Jag godkänner inte att ni går in med huvudnyckel. Jag är medveten om att jag måste vara hemma eller tillmötesgå tider eller alternativa datum som delas ut enligt §39.

  Lägenhetsnummer: (obligatorisk) Ditt namn: (obligatorisk) Ditt gatunummer: (obligatorisk) Din E-post: (obligatorisk) Kontakt telefonnr: (obligatorisk) Övrigt:

  ___________________________________________________________________________

  Medgivande för användning av huvudnyckel
  På uppdrag av styrelsen kommer arbete att genomföras I våra fastigheter.

  Har ni inte möjlighet att vara hemma önskar vi ert medgivande att använda huvudnyckel vid tillträde till er lägenhet. Om ni inte har möjlighet att vara hemma och vill att vi går in med huvudnyckel kan ni fylla I detta medgivande. Det är viktigt att föreningen har möjlighet att genomföra planerade underhåll i föreningens samtliga lägenheter. Enligt stadgarna § 39 har företrädare för föreningen rätt att komma in i lägenheterna när det behövs för tillsyn och för att utföra arbeten som föreningen svarar för eller har rätt att utföra.

  Undertecknad tillåter härmed att huvudnyckel används för att få tillträde till min lägenhet när ovanstående arbeten skall utföras aktuell dag.

  Ort: Datum:
  Avser lägenhet nr: Telefonnummer: Vill närvara vid genomgång: Namn: Adress Nyttorpsvägen nummer: E-post: Övrig info till fastighetsskötaren, ev. djur i lägenheten:

  Underskrift

  Namnförtydligande:

  Vid frågor kontakta Vicevärden info@brfheda.se

  Efter "Skicka" måste ett meddelande komma upp, för att du ska få ett kvitto på att meddelandet har skickats, exempel "Tack för ditt meddelande, det har nu skickats till ...... "