Hsb Brf. Heda, Nytorpsvägen 194, 585 73 Ljungsbro info@brfheda.se 0768-96 80 20

Laddstolpar

Styrelsen har tidigare undersökt hur stort intresset är för laddstolpar till bilar. Efter en tid hörde en boende av sig och ville uppmärksamma frågan igen. Vi skickade ut en enkät i slutet av 2019 och fick in svar från 95 boende i föreningen.

Så här ser resultatet ut:
88 svarade nej.
4 svarade ja.
1 svarade vet ej.
1 är negativ till stolpe och är bara intresserad om det finns i garagen.
1 vill ha stolpe men vet inte när i framtiden och vill inte binda sig.

Eftersom intresset för laddstolpar är lågt just nu så väljer styrelsen att avvakta med den frågan, men vi kommer att följa upp den längre fram.